ÖZEL GÜVENLİK Size sunduğumuz hizmetler

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, kanun ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanundaki koşullara uygun olarak alınan güvenlik tedbirleridir. Özel Güvenlik Görevlisi ise; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişi veya kişilerdir.

Faaliyet Alanının giriş-çıkış güvenliği ile giriş-çıkış kayıtları ve şüpheli durumlarda gerekli titizliği ve özeni göstermekteyiz. Projede görev alacak tüm personelimiz hem zorunlu temel eğitim hem de hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaktadır.

Prens Özel Güvenlik, Proje kapsamı içerisindeki alanların, gözetim ve denetimini yapmak, olası yasadışı saldırılara karşı korumak, acil durumlarda müdahale etmek, tesis içinde etkin devriye sistemi ile giriş - çıkış kontrollerini ve güvenlik sistemleri operatörlüğü aynı zamanlama dilimi içerisinde yapılmaktadır.

Güvenliğinin sağlanmasında birçok önemli ayrıntı bulunmaktadır. Doğru nitelikte personel ve doğru teçhizatın kullanılması, görev bölgesinin potansiyel riskler yönünden analiz edilmesi, hiçbir güvenlik ihlali olmadan görevin tamamlanabilmesi için dikkate alınması gereken unsurlardır.

Alınacak güvenlik tedbirleri bu unsurlara göre yapılacak güvenlik risk değerlendirmesi sonucunda belirlenmektedir. Ayrıca; alanın fiziksel olarak detaylı incelenmesi, güvenlik noktaları ve devriye güzergahlarının belirlenmesi, giriş/çıkış ya da sadece giriş veya çıkış yapılacak kapıların belirlenmesi, yönlendirme bariyerlerin yerleştirilmesi, araçların yönlendirilmesi, el metal dedektörü kullanılacak girişlerin belirlenmesi hazırlanacak güvenlik risk değerlendirmesinde belirlenecek hususlardır.

1-GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Özel güvenlik görevlisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve kanunun uygulanmasına dair yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bunun için gerekli eğitim ve denetimler yerinde ve zamanında yapılır.

2- GÖREVLENDİRİLECEK GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN VASIFLARI EĞİTİM VE İSTİHDAMI:

Özel Güvenlik Görevlisinin 5188 Sayılı Kanun kapsamında istihdamı yapılmaktadır. Yerinde eğitim hizmetleriyle personelin göreve yönelik vasıflarının geliştirilecektir. İhtiyaç Duyulması halinde Mesleki Becerilerini Geliştirme (iletişim, kelepçe kullanılması, arama, yakalama, zor kullanma vs.) Eğitimleri de verilecektir.

3- HİZMETİN BAŞLATILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ:

İşverenin talebi doğrultusunda hizmete başlanır.

4- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

A) Özel güvenlik personelinin tüm özlük hakları yüklenici firmamız tarafından sağlanır.

B) Otelimizi ayda en az bir gece Saat: 24.00 - 07.00 arasında habersiz kontrol ederek: ÖGG nin görev başı eğitimlerini, otelin yangın önlemlerini inceleyerek, otel genelinde yapacağı gezi/inceleme sonuçlarını varsa gece müdürü yoksa tarafınıza raporlayacağız.

C) Personele yeterli fizik ve kondisyonlarını sağlama, gelişen güvenlik sistemleri teknolojilerinin öğretilmesi; zabıta tekniklerinin gösterilmesi yeni çıkacak ve değişen yasalarının izah edilmesi maksadıyla; işyerinizdeki çalışma saatleri haricinde gerekli eğitimlerini uzman ve dalında ka riyer yapmış deneyimli eğitmenler tarafından yaptırmak.

D) Meydana gelecek her türlü olaya müdahale etmek, acele önlemleri almak, suç ve suç delillerine el koymak ve İlgili Genel kolluğa teslim etmek.

E) Özel güvenlik personelinin görev esnasında, üçüncü şahıslara verebileceği muhtemel zararların tanzimi için gerekli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerini yatırmak sureti ile firmanızı olası zarardan korumak. Ayrıca SGK ile iş yasalarından doğacak ödentiler firmamız tarafından karşılanacaktır.

 

Hızlı İletişim


Copyright 2012 PRENS GÜVENLİK A.Ş.